fndagen for funksjonshemmede 3 desember knusbarrierene

knusbarrierene.no tilhører Norges Handikapforbund – funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men er også opptatt av å ta vare på de 14 000 medlemmene våre.

Les om personvern i NHF